mentorka_11.png

Magdalena Wysocka

Doświadczenie zawodowe

Lekarz, Z-ca Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka ds. kontraktowania, wyceny rozliczania i programów medycznych, wcześniej Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych, absolwentka Zarządzania UG.

Życie prywatne

Mąż, dwóch synów, jedna córka.

Pasje i dodatkowe umiejętności

taniec towarzyski, wędrówki po górach, robótki ręczne, gotowanie.

Czym mogę się podzielić z uczestniczkami projektu?

Z mentee mogę podzielić się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, doświadczeniem adoptowania się w nowych warunkach, radzeniem sobie ze stresem, budowaniem relacji z trudnymi partnerami, godzeniem życia zawodowego z prywatnym, ustalaniem priorytetów, zmianą/modyfikacją ścieżki zawodowej.budowaniem siły autorytetu a nie autorytetu siły. Moje mocne strony to odwaga, konsekwencja w podjętych działaniach, kompetencja

Komentarz osobisty

Problemy są po to aby je rozwiązywać, a nie przed nimi uciekać.