Busola_Beata_Skawinska.png

Beata Skawińska

Doświadczenie zawodowe

Z wykształcenia jestem ekonomistą, z doświadczenia bankowcem. Ukończyłam SGH wydział Handlu Zagranicznego, IESE Advance Management Program i Akademię Psychologii Przywództwa. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w operacjach bankowych, z tego ponad 10 lat w sektorze usług wspólnych jednego z globalnych banków w Polsce. W swojej pracy zawsze najbardziej cenię sobie możliwość pracy z ludźmi, wspieranie ich i obserwowanie jak rozwijają się.

Życie prywatne

Jestem mama 23-letniego Maksa – studenta SGH i początkującego pracownika korporacji.

Pasje i dodatkowe umiejętności

Rodzina, zdrowy ruch, książki.

Wiedza i umiejętności, którymi mogę podzielić się z uczestniczkami

Znajomość zasad pracy w korporacji, budowa efektywnych zespołów, rozwój i motywowanie pracowników, planowanie kariery zawodowej, samodzielne prowadzenie domu i wychowanie dziecka.

Moje mocne strony to…

Zachowanie spokoju w sytuacjach kryzysowych, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze zmianą, doświadczenie w pracy i zarządzaniu różnorodnymi zespołami, budowanie relacji.

Czym jest dla mnie mentoring?

Dla mnie mentoring to wzajemne dzielenie się myślami, doświadczeniem i wiedzą, które pomaga i rozwija zarówno Mentee jak i Mentora. Zasady, które będą przyświecać mojej pracy z uczestniczkami to dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, a także zaangażowanie, szczerość, życzliwość, cierpliwość. Ze strony mentee ten proces wymaga otwartości, szczerości, zaangażowania, inicjatywy i pozytywnego nastawienia.