Rejestracja

W tym roku wprowadziłyśmy płatność za udział w projekcie w wysokości 200 zł za cały rok. Chcemy aby ta zmiana przyczyniła się do podniesionego zaangażowania uczestniczek w Projekt Busola jako całość ale także do większego profesjonalizmu naszego projektu. Aby przeczytać więcej o tym co obejmuje opłata kliknij tutaj. Tym samym informujemy, że warunkiem rejestracji do projektu jest płatność za projekt na poniżej podane konto oraz przesłanie potwierdzenia płatności na adres busola.projekt@gmail.com.

Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet

Tytuł Przelewu: Projekt Busola V

82 1050 1041 1000 0023 1462 5977

Imię i Nazwisko *
Imię i Nazwisko
Mam świadomość, że rejestrując się zobowiązuję się dokonać płatności za udział w projekcie *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez SPKK oraz przez podmioty trzecie, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z póź. zm.) *

Jeśli wciąż masz wątpliwości czy chciałabyś wziąć udział w Busoli, możesz te wątpliwości oraz pytania skierować do nas poprzez formularz z zakładce KONTAKT i koniecznie przyjdź na inaugurację projektu 26 października.