mentorka_3.png

Magdalena Rokosz

Doświadczenie zawodowe
Członek Zarządu Geopolitical Intelligence Services AG. Absolwentka MBA  University of Bristol oraz AMP IESE University,  a wcześniej Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości oraz we współpracy z zagranicznymi inwestorami, a w szczególności niemieckimi przedsiębiorstwami. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w Deutsche Bank AG, we Frankfurcie nad Menem.

Od października 2017 jestem członkiem zarządu jednej z największych spółek zajmujących się strategicznym doradztwem geopolitycznym na świecie.  Większość czasu dedykuję obecnie klientom niemieckim.

Życie prywatne

Jestem szczęśliwą żoną i matką 15 - letniego syna.

Pasje i dodatkowe umiejętności

Interesuje mnie m.in. geopolityka, kultura i sztuka, a w szczególności sztuka współczesna. Wsparcie kobiet w różnych aspektach życia codziennego, a w szczególności w pracy zawodowej traktuje jako swoje powołanie.

Czym mogę się podzielić z uczestniczkami projektu?

Jestem optymistką i wizjonerką. Mam doświadczenie w pracy w różnych środowiskach, w tym wielokulturowych.

Mogę pomóc w obszarach jak: zorientowanie na sukces, pragmatyczne tworzenie rozwiązań, kreowanie zespołów sprzedażowych, kierowanie i integrowanie różnych zespołów odpowiedzialnych za relacje klientowskie, wprowadzanie nowych produktów oraz strategii biznesowych, zdobywanie nowych rynków, restrukturyzacje w ramach grup kapitałowych, zarządzanie zmianą.

Jakie zasady przyświecać będą Twojej pracy z uczestniczkami Busoli?

Oczekuję otwartości oraz zaangażowania i woli doskonalenia, ponieważ rozwój zawodowy wymaga od nas ciągłego doskonalenia.

Komentarz osobisty

Inspirowanie ludzi, aby koncentrowali się na osiągnięciu sukcesu to nie to samo co koncentracja na osiągnięciu wyników.