mentorka_8.png

EDYTA BOROWSKA

Doświadczenie zawodowe

Od 20 lat pracuję jako trener, konsultant HR i rekruter. Współpracuję z klientami zewnętrznymi, którymi są małe i duże firmy, polskie i zagraniczne. Prowadzę duże projekty strategiczne  albo realizuję niewielkie zadania zlecone – wszystko związane z szeroko pojętym rozwojem zawodowym pracowników i menedżerów firm. 

 Dodatkowo od kilku lat rozwijam się jako psychoterapeuta – kształcę, odbywam staże kliniczne, pracuję z pacjentami.

Życie prywatne

Mąż, troje dzieci (córki w wieku uczestniczek Busoli) oraz rodzice

Moje pasje i dodatkowe umiejętności

Dużo czytam - zarówno poezję jak i prozę, trochę piszę, wciąż do szuflady ale prywatni czytelnicy motywują mnie, bym wydała napisaną rok temu powieść obyczajową. Kocham przyrodę i mam w Polsce swoje miejsce, w którym staram się spędzać każdą wolną chwilę.

Czym mogę podzielić się z uczestniczkami?

Moje mocne strony moje to słuchanie, wspieranie, informacja zwrotna oraz docieranie do prawdziwych/ głębokich automotywacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi. Pomogę w tematach jak: Diagnoza i rozwój kompetencji, tworzenie ścieżek kariery, planowanie rozwoju zawodowego, potrzeba zmiany i określenia jej kierunku, metody rekrutacji i selekcji pracowników, outplacement indywidualny – czyli jak się odnaleźć po utracie pracy i jak poszukiwać nowej, odpowiedniej dla siebie, rozwój umiejętności komunikacyjnych  i związanych ze współpracą – trudne rozmowy, udzielanie informacji zwrotnych, procesy negocjacyjne, problemy w zespole, relacjach zawodowych.

Komentarz osobisty.

Mam córki w wieku mentee. Kibicuję im na aktualnym etapie ich życia. Mam czasem okazję patrzeć ich z ich perspektywy na potrzeby mentoringowe młodych kobiet. Traktuję każdą uczestniczkę procesu jako osobę w pełnym jej wymiarze, nie oddzielam aspektów zawodowych od całości funkcjonowania człowieka. Pracuję i kształcę się niemal na dwa etaty, dlatego nie mam wiele czasu. Ale bycie mentorką daje mi dużą przyjemność i satysfakcję, dlatego cieszę się na możliwość pracy z kolejną uczestniczką.