WARSZTATY Z ODKRYWANIA MOCNYCH STRON - 19.02.2018 (III EDYCJA)

Podczas warsztatu z odkrywania swoich mocnych stron uczestniczki tworzyły swoją szafę zasobów, czyli miejsce gdzie zgromadziły i ustrukturalizowały wszystkie swoje nabyte dotąd umiejętności, wiedzę, najważniejsze w ich życiu wartości. Celem ćwiczenia było zainspirowanie uczestniczek do poszukiwania mocnych stron u siebie samych i otaczających ludzi tak, aby na tej postawie napisać swoje CV lub przygotować się do rozmowy o pracę. Stworzenie szafy zasobów było podstawą do rozmów o nich samych, z innymi uczestniczkami warsztatu, które w informacji zwrotnej mówiły o tym co wydaje im się wyjątkowe w szafie koleżanki, co uznaje za ważne oraz identyfikowały miejsca gdzie z takimi umiejętnościami, wiedzą i wartościami właścicielki owych szaf mogłyby pracować. Obszary do rozwoju uczestniczek wspólnie przekształcałyśmy, zmieniając kontekst występowania danej cechy lub jej charakter tak, aby stawała się ona choć na chwilę mocną stroną.